ÁSZF

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Ambulance Medical Kft. által forgalmazott termékek interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

1.Általános tudnivalók:

1.1 A Vevő az Ambulance Medical Kft. weboldalon található rendelésfelvétel lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.

1.2 Minden rendelési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

2.A szerződés létrejötte

Az Ambulance Medical Kft.  weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Eladó között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termék átadásakor jön létre. 

3.Szállítási feltételek

Az Ambulance Medical Kft.  weboldalon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított max. 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását az Ambulance Medical Kft. nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.

4.Árak, fizetési mód, fizetés

4.1 Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
4.2 A Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.

4.4 Az Ambulance Medical Kft. weboldalon található árak nettó árak, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási információk menüpont tartalmazza.

4.5 Az Ambulance Medical Kft. weboldalon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét. 

5.A felelősség korlátozása

5.1 Az Ambulance Medical Kft. nem vállal felelősséget az Ambulance Medical Kft. weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

5.2 Továbbá, az Ambulance Medical Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be: · az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;

· bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
· a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
· bármilyen adatvesztés;
· bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
· bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

6 A termék visszaszolgáltatása

6.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta.A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

6.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belülél jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.
 
7.A személyes adatok védelme

Az Ambulance Medical Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. Az Ambulance Medical Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992.évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.rendelkezéseit. Az Ambulance Medical Kft. ügyfelei az oldalon történő megrendeléssel elfogadják, hogy az Ambulance Medical Kft.-től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.
   
8.Egyéb feltételek

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.törvény,  a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei: 
Házhoz szállítással történő rendelés esetén, kérjük átvételkor ellenőrizze tételesen a termék(ek) sértetlenségét, a csomagban foglalt egyéb kiegészítőket, a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlel, lehetősége van a csomagot visszaküldeni központunkba. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát orvosolni tudjuk A termékeket kizárólag magyarországi címre kézbesítjük. Postafiók címre szállítást nem vállalunk. 

Amennyiben a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a következő módon teheti meg: A vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. Az Ambulance Medical Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Ambulance Medical Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek  megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. Tájékoztatjuk, hogy üzletünkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel munkatársainkat. 
 

Üzenjen nekünk


Ön itt van: Home ÁSZF

Nyitvatartás

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 16:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva